Foreningen / Møder

Møder

Det er ikke møder vi bruger tiden på, men det er jo en forening med bestyrelse og hvad dertil hører, så der lidt mødeaktivitet i årets løb.
Det næste der står på programmet er den årlige generalforsamling:
 
Print dagsorden til din opslagstavle
 
 
Stavgang og Krolf Meløse, Hillerød

Indkalder herved til - - - - 
 
 
hov vent lige lidt, 
 
På grund af denne hersens corona virus blev generalforsamlingen 
i 2020 aflyst, og det ser måske ud til at det også kan blive et problem at holder den på normal vis i 2021.
 

Bestyrelsen holder naturligvis fingeren på pulsen og tager højde for de spørgsmål der opstår, således at det program der er lagt også gennemføres i den udstrækning det ikke strider

mod de gældende coronaregler og anbefalinger.

Bestyrelsen vil også sørge for at der når det bliver muligt, så at afholde generalforsamling med sædvanlige dagsorden, der naturligt også tager højde for den længere periode der er gået siden sidste generalforsamling.

     

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor og suppleant:

9. Eventuelt: Alt kan drøftes, intet kan vedtages!

Der bydes på kaffe og kage efter generalforsamlingen.
 
Pas nu godt på hinanden indtil vi ses igen !
  
 
Tage Hessellund  | Tlf.: 25622916 | tagehe@live.dk