Foreningen / Møder

Møder

Det er ikke møder vi bruger tiden på, men det er jo en forening med bestyrelse og hvad dertil hører, så der lidt mødeaktivitet i årets løb.
Det næste der står på programmet er den årlige generalforsamling:
 
Print dagsorden til din opslagstavle
 
 
Stavgang og Krolf Meløse, Hillerød

Indkalder herved til ordinær
 
generalforsamling


Søndag den 4. marts 2017 kl. 14.00,

Byvej 18, Meløse
Parkering: P-pladsen ved Meløse købmand

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.


7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 


8. Valg af revisor og suppleant:

 
9. Eventuelt: Alt kan drøftes, intet kan vedtages!

Der bydes på kaffe og kage efter generalforsamlingen.
  
 
Tage Hessellund  | Tlf.: 25622916 | tagehe@live.dk