Foreningen

er kendetegnet ved at alle aktiviteterne foregår ude i det fri, i naturen.
For stavgangs vedkommende enten i vores "faste" skov, - Lyngby Skov - eller en gang om måneden et alternetivt sted, - se programmet.
Krolf foregår på egen bane der er beliggende syd for Skolen og Varmeværket ved Arresøhus.
 
 

Historie

 
Foreningen blev stiftet 2005. Mange personer i området havde vist interesse for denne sport. Flere havde allerede stavene, der kom en instruktør på banen, og derefter blev det klart at der var grundlag for at etablere en forening. Der var hurtigt temmelig mange der gerne tog stavene i hånd og ville med. Det gav mulighed for at få det sat i system og få nogle sendt på instruktørkursus, så det foregår på betrykkende måde.

 Det blev oven i købet nødvendigt at tilbyde stavgang to gange ugentlig, så alle kunne deltage. Det er mest pensionister der går, så det er i dagtimerne det foregår.

 Senere blev aktiviteterne udvidet til også at omfatte KROLF. Foreningen blev omdøbt til det nuværende navn i 2009, så krolf er en formaliseret del af foreningen, også i vedtægterne.

Tage Hessellund  | Tlf.: 25622916 | tagehe@live.dk